Το Κέντρο Πρόληψης Δ. Ζωγράφου διοργάνωσε τη διήμερη τακτική ολομέλεια του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων (ΠΔΦΠΕ) στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερα

• Δελτίο Τύπου του Κέντρου Πρόληψης Δ. Ζωγράφου

Δελτίο Τύπου του Πανελληνίου Δικτύου  Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων