Σε συνεργασία με τη Δ/νση του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής πραγματοποιήθηκε δράση πρόληψης που απευθυνόταν στα 5 τμήματα μαθητών Γ' Γυμνασίου. Πραγματοποιήθηκαν 2 δίωρες συναντήσεις ανά τμήμα με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διαδικτύου και πρόληψης ηλεκτρονικού τζόγου. Σύνολο συμμετεχόντων μαθητών Γ' Γυμνασίου: 110 μαθητές. (Περίοδος υλοποίησης δράσης: 29/2/2016-15/3/2016)

Υπεύθυνος δράσης: Μάνος Καρυστιναίος, Κοινωνιολόγος - Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Δ. Ζωγράφου