Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί, μετά τους γονιούς, αποτελούν τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών, πρόσωπα αναφοράς που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και στη διαμόρφωση συμπεριφορών και στάσεων που προάγουν την υγεία.

Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει:

Α’ βάθμια εκπαίδευση

  • Σεμινάρια εκπαίδευσης στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της πρωτογενούς πρόληψης.
  • Εκπαίδευση σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά υλικά που μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη.
  • Υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στο σχολείο.

Β’ βάθμια εκπαίδευση

  • Σεμινάρια εκπαίδευσης στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της πρωτογενούς πρόληψης.
  • Θεματικά σεμινάρια στα πλαίσια ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (πχ. προληπτικές παρεμβάσεις για το κάπνισμα, τον ιό HIV/AIDS, τον σχολικό εκφοβισμό, τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο).
  • Εκπαίδευση σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά υλικά που μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη.
  • Υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στο σχολείο.

Στόχος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι

α) να υποστηριχθούν ώστε για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών. Δεξιότητες όπως η αυτοεκτίμηση, η αντίσταση στην πίεση των συνομηλίκων, η επικοινωνία, η έκφραση συναισθημάτων, η συνεργασία, η αποδοχή της διαφορετικότητας έχει πλέον αποδειχθεί ότι μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά και τους νέους απέναντι στη χρήση και την εξάρτηση από ουσίες και συμπεριφορές, και
β) να ενισχυθούν οι δικές τους δεξιότητες [αναγνώριση των θετικών τους στοιχείων, επικοινωνία, συνεργασία] ώστε να μπορούν να βρουν λύσεις στις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο έργο τους.

Ο τρόπος υλοποίησης των σεμιναρίων είναι βιωματικός, δηλαδή στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών που τα παρακολουθούν και στην αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, καθώς και στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Τα σεμινάρια οργανώνονται σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγωγής Υγείας Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται δωρεάν στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Ανακρέοντος 60, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 210 7473328-9, e-mail: kepheo@otenet.gr
Υπεύθυνος σεμιναρίων εκπαιδευτικών Μάνος Καρυστιναίος, επιστημονικά υπεύθυνος, κοινωνιολόγος.

Εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης

Πρόκειται για πιστοποιημένα εκπαιδευτικά υλικά που αποτελούν βασικά εργαλεία με τα οποία οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν προγράμματα πρόληψης μέσα στην τάξη.

1) Α΄βάθμιας εκπαίδευσης

2) Β’ βάθμιας εκπαίδευσης

3) Υλικό του Κέντρου Πρόληψης Ζωγράφου