Εθελοντισμός

Η συνεργασία με τους εθελοντές είναι από τις πιο πλούσιες εμπειρίες μας και έχει συμβάλλει σημαντικά ώστε να γίνει γνωστή η δουλειά του Κέντρου στο ευρύ κοινό.

Εθελοντική ομάδα «Εν Δήμω»

Η πρώτη ομάδα εθελοντών συγκροτήθηκε με ενθουσιασμό από παλαιότερα μέλη ομάδων γονιών και εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις δράσεις του Κέντρου.

Μέσα από εκπαίδευση αλλά κυρίως με τη συμμετοχή τους σε δράσεις του Κέντρου τα μέλη της ομάδας εθελοντών πολιτών Εν Δήμω αποτέλεσαν σημαντικούς μας συνεργάτες στο δύσκολο έργο της ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

«Συνταγή παρασκευής εθελοντικής ομάδας», εθελοντική ομάδα Εν Δήμω, Ιούνιος 2001

Ομάδες εθελοντών φοιτητών

Από το 2002 έως σήμερα έχουν λειτουργήσει πολλές ομάδες εθελοντών με μέλη τους φοιτητές που πραγματοποίησαν την πρακτική άσκηση στο Κέντρο μας. Με τη νεανική δημιουργικότητα, τον αυθορμητισμό και την υπεύθυνη δέσμευσή τους οι εθελοντές συνέβαλλαν ουσιαστικά στην επιτυχία των ανοικτών εκδηλώσεων και των εκστρατειών ενημέρωσης του Κέντρου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 210 7473328-9, e-mail: kepheo@otenet.gr
Υπεύθυνη ομάδων εθελοντών Μαρία Αναγνωστάκη, νομικός – εγκληματολόγος