Στο πλαίσιο της μακρόχρονης και αγαστής συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων όλων των Δημοτικών Σχολείων του Δ.Ζωγράφου, πραγματοποιήθηκε και φέτος συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας με προέδρους και μέλη των προεδρείων των συλλόγων στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης.

Παρευρέθησαν εκπρόσωποι από 7 Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Τα στελέχη πρόληψης Βάνα Καρασιώτου και Μαρία Μαμιδάκη παρουσίασαν τις προτάσεις συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης στη σχολική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που απευθύνονται σε γονείς και παιδιά.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τον υψηλό βαθμό ανταπόκρισης και συνεργασίας.

*για τους εκπροσώπους προεδρείων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Δ. Ζωγράφου που δε κατέστη εφικτό να παρευρεθούν στην προγραμματισμένη συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές επικοινωνίες με ανάλογη θετική ανταπόκριση και στήριξη των δράσεων του Κέντρου Πρόληψης.


sgk 2


sgk 3