Προσχολική ηλικία

Το Κέντρο μας διοργανώνει τα τελευταία χρόνια Σεμινάρια Γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. Οι πρώιμες παρεμβάσεις, όπως αυτές στην προσχολική ηλικία, θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές καθώς τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντικά για την μετέπειτα ανάπτυξή τους. Ο τρόπος που οι γονείς αλληλεπιδρούν με το παιδί, η διαμόρφωση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και η διατήρηση της μεταξύ τους επικοινωνίας συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών. Στα σεμινάρια οι γονείς συμμετέχουν ενεργά και ανταλλάσσουν απόψεις, προβληματισμούς, εμπειρίες και βιώματα σχετικά με την καθημερινότητα με τα παιδιά τους.

Οι θεματικοί άξονες που κινούνται οι συναντήσεις είναι οι εξής:

  • Ενημέρωση των γονιών για τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 2.5 έως 5 ετών.
  • Ευαισθητοποίησή τους σε θέματα αποχωρισμού και αυτονόμησης των παιδιών.
  • Ενίσχυση των προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των γονιών.

Τα Σεμινάρια πραγματοποιούνται δωρεάν στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Ανακρέοντος 60, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 210 7473328-9, e-mail: kepheo@otenet.gr
Υπεύθυνη σεμιναρίων γονιών Βάνα Καρασιώτου, Κοινωνική Λειτουργός

επειδή

…Όλοι οι γονείς γνωρίζουμε πόσο δύσκολος αλλά και δημιουργικός μπορεί να είναι ο ρόλος μας καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.

…Κανείς μας όμως δεν έχει εκπαιδευτεί γι’ αυτόν το ρόλο ούτε προετοιμαστεί.

…Το μόνο εφόδιο που έχουμε είναι το ένστικτό μας και ό,τι μάθαμε από τους δικούς μας γονείς όπως εκείνοι μας μεγάλωσαν. Και ό,τι κάνουμε με τα παιδιά μας, άλλα μας αρέσουν, άλλα μας θυμώνουν και για άλλα αισθανόμαστε ενοχές. Ποιος γονιός μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν φορές που θυμώνει, που κουράζεται, που αγανακτεί στη σχέση του με τα παιδιά του; Πόσοι από εμάς δε νοιώθουμε ότι είναι φορές που δε μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας, αλλά και από τη δική τους μεριά, πόσες φορές τα ίδια τα παιδιά νοιώθουν ότι δε μπορούν να μιλήσουν μαζί μας;

…Η επικοινωνία είναι το κλειδί που μπορεί να ανοίξει μια πόρτα και να βρεθούμε ο ένας κοντά στον άλλο, ή να την κλείσει και πίσω απ’ αυτή να νοιώσουμε μόνοι και απελπισμένοι…

…Το δύσκολο δεν είναι να γίνει κανείς γονιός αλλά το πώς να είναι.