Στόχοι των δράσεών μας

  • Η έγκυρη ενημέρωση για τις ουσίες (νόμιμες & παράνομες) και τις εξαρτητικές συμπεριφορές (πχ. χρήση διαδικτύου, τυχερά παιχνίδια).
  • Η υποστήριξη των γονιών για τη βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας στην οικογένεια.
  • Η συνεργασία με δασκάλους και καθηγητές για την ενίσχυσή τους στον παιδαγωγικό τους ρόλο και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία.
  • Η υποστήριξη παιδιών και νέων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που τους βοηθούν στην πορεία τους προς την αυτονομία.
  • Η ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργητική συμμετοχή τους στην πρόληψη.
  • «Εξαρτησιογόνες ουσίες: μια άλλη οπτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος»