Σύνδεσμοι

 Δήμος Ζωγράφου

 Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

 Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

 Περιφέρεια Αττικής

 Σύλλογος Φαρμακοποιών Αττικής

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.)

 Συνήγορος του Παιδιού

 Γραφείο Αγωγής Υγείας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας

 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας

 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 Cyberkids, Ελληνική Αστυνομία – Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

 Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.ΨΥ.Π.Ε.)  

 Άρσις, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

 Μονάδα Εφηβικής Υγείας

 AboutYouth, Διαδικτυακός τόπος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για τους Εφήβους & τους Νέους

 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

 Τομέας Πρόληψης ΚΕ.Θ.Ε.Α.

 Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

 Μουσείο Γουναροπούλου

 Νέα Υγεία, Διαδικτυακή Ενημέρωση για την Αγωγή & Προαγωγής της Υγείας

 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας – European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

 Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας – World Health Organisation (WHO)

 Κέντρα Πρόληψης ανά γεωγραφικό διαμέρισμα