Ταυτότητα

Το Κέντρο Πρόληψης Ζωγράφου (πρώην ΚΕ.Π.Χ.Ε.Ο.) ιδρύθηκε το 2000 σε συνέχεια του προγράμματος πρόληψης που προϋπήρχε στο Δήμο μας από το 1996, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Λειτουργεί με τη μορφή της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτείται κατά 50% από το Δήμο Ζωγράφου (μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών) και κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας. Παρακολουθείται επιστημονικά και ελέγχεται διαχειριστικά από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Το ΚΠ Ζωγράφου είναι ένα από τα 72 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα ως αναγνωρισμένοι από το κράτος φορείς, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της εξάρτησης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης Ζωγράφου παρέχονται δωρεάν.

Φορείς – μέλη

• Δήμος Ζωγράφου
• Περιφέρεια Αττικής
• Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου
• Σύλλογος Φαρμακοποιών Αττικής – Τομέας Ζωγράφου

Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 1. Καππής Γεώργιος – πρόεδρος – εκπρόσωπος Δήμου Ζωγράφου
 2. Βασιλοπούλου Ελένη – αντιπρόεδρος – εκπρόσωπος Περιφέρειας Αττικής
 3. Λάππας βασίλειος –γενικός γραμματέας – εκπρόσωπος ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού
 4. Καραδημήτρη Εύα δημότης – εκπρόσωπος Δήμου Ζωγράφου
 5. Κωλέττης Θεόφιλος δημότης –- εκπρόσωπος Δήμου Ζωγράφου
 6. Κρανιώτης Χαράλαμπος – εκπρόσωπος Φαρμακοποιών, Τομέας Αττικής
 7. Καρυστιναίος Εμμανουήλ– εκπρόσωπος εργαζόμενων Κέντρου Πρόληψης

 

Επιστημονική ομάδα

 

  • Μάνος Καρυστιναίος, επιστημονικά υπεύθυνος, κοινωνιολόγος

  • Βάνα Καρασιώτου, κοινωνική λειτουργός

  • Μαρία Μαμιδάκη, κοινωνική ψυχολόγος