2008: Ο ρόλος του σχολείου και των μονάδων προσχολικής αγωγής στην προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

Στις 12 Απριλίου 2008 διοργανώθηκε ημερίδα, με την υποστήριξη του 6ου Γραφείου Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, στο Μουσείο Γουναροπούλου με θέμα:

«Ο ρόλος του σχολείου και των μονάδων προσχολικής αγωγής στην προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού».

Έλαβαν μέρος με εισηγήσεις ο Γιώργος Μόσχος, βοηθός συνήγορος του πολίτη, Υπεύθυνος του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Αγγελική Σκουμπουδρή, κοινωνική λειτουργός, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, η Δήμητρα Γιαννακοπούλου, κλινική παιδοψυχολόγος, εκπρόσωπος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ). Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το έργο του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογενειών (ΣΚΟ) από την Αθηνά Κοκολοδημητράκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη, κλινική ψυχολόγο, και του Κέντρου Πρόληψης από τη Μαρία Μαμιδάκη, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη, κοινωνική ψυχολόγο.

Κοινοποιήστε στο Facebook
Κοινοποιήστε στοTwitter
Κοινοποιήστε στοLinkdin
Κοινοποιήστε στοPinterest