Ένοπλες δυνάμεις

Το Κέντρο μας υλοποιεί Σεμινάρια ευαισθητοποίησης-εκπαίδευσης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στην πρόληψη της χρήσης ουσιών μετά από αίτημα των μονάδων τους.

Τα Σεμινάρια έχουν δύο βασικούς στόχους:

α) Την ενίσχυση των στελεχών του στρατού στο ρόλο τους ως «ενήλικες υποστηρικτές» οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν τον στρατεύσιμο να προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που προκύπτουν από το στρατιωτικό τρόπο ζωής.

β) Την πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων που οφείλονται πολλές φορές σε δυσκολίες επικοινωνίας και έκφρασης.

Οι παρεμβάσεις στις ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας κατά της Ουσιοεξάρτησης που έχει υπογραφεί μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Άμυνας. Οι δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες των ενόπλων δυνάμεων υλοποιούνται από τα Κέντρα Πρόληψης όλης της χώρας με την εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Υπεύθυνος συνεργασίας με τις ένοπλες δυνάμεις Μάνος Καρυστιναίος, επιστημονικά υπεύθυνος – κοινωνιολόγος.