Σχολικός εκφοβισμός

Πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού στη Β’ βάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας Β’ βάθμιας εκπαίδευσης (2011-13)

Η δημοσιοποίηση περιστατικών βίας και βανδαλισμού σε σχολείο της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Πρόληψης Ζωγράφου αποτέλεσε το έναυσμα για το σχεδιασμό του παρόντος προγράμματος μετά από αίτημα της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Το πρόγραμμα αφορούσε στα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και το ΕΠΑΛ του Δήμου Ζωγράφου, χωρίς να υπάρχουν σχετικά αιτήματα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 9 σχολεία μετά από ενημέρωση και πρόσκληση για συμμετοχή: 1ο, 5ο, 6ο Γυμνάσιο, 1ο, 3ο, 4ο, 5ο ΓΕΛ, 1ο ΕΠΑΛ, 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής.

Καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος αποτέλεσαν: α) η συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης με το Γραφείο Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. σε όλα τα στάδια του προγράμματος (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση), β) η αξιοποίηση της εξωτερικής συνεργασίας του Συνηγόρου του Παιδιού και γ) η οργάνωση του προγράμματος με τη δομή της ολοκληρωμένης παρέμβασης για όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας (Διευθυντές, σύλλογοι εκπαιδευτικών, μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, διοικητικοί υπάλληλοι).

Στόχοι του προγράμματος ήταν α) η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών σε σχέση με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και την κατανόηση του ρόλου τους στην πρόληψη και αντιμετώπισή του και β) η εκπαίδευση και ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή παρεμβάσεων στο σχολείο.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012 ήταν οι εξής:

  • Συνάντηση έναρξης του προγράμματος με το Συνήγορο του Παιδιού και τους διευθυντές.
  • Παρεμβάσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στο σύλλογο εκπαιδευτικών κάθε σχολείου διάρκειας 2 ωρών (συμμετείχαν συνολικά 149 εκπαιδευτικοί, 1 σχολικός φύλακας).
  • Σεμινάρια εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας 9 ωρών (συμμετείχαν 48 εκπαιδευτικοί).
  • Εκπαιδευτική συνάντηση για διευθυντές διάρκειας 3 ωρών (συμμετείχαν 5 διευθυντές).
  • Συναντήσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για γονείς στα σχολεία σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων & κηδεμόνων και τους διευθυντές διάρκειας 2 ωρών (έγιναν συναντήσεις σε 3 σχολικά συγκροτήματα [5 σχολεία] με τη συμμετοχή 36 γονιών).

Τη 2η χρονιά (2012 – 2013) πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις ως συνέχεια του προγράμματος:

  • Εφαρμογή 5 προγραμμάτων αγωγής υγείας σε 3 σχολεία.
  • Παρέμβαση 3 δίωρων συναντήσεων ανά τμήμα Α’ Γυμνασίου μετά από αίτημα σε 1 σχολείο.
  • Παρέμβαση 3 δίωρων συναντήσεων στα πλαίσια προγράμματος αγωγής υγείας μετά από αίτημα σε 1 σχολείο.
  • Συνάντηση εποπτείας με τους υπεύθυνους 2 προγραμμάτων αγωγής υγείας μετά από αίτημα.
  • Συμμετοχή σε ημερίδα που διοργανώθηκε από 1 σχολείο και πραγματοποίηση 3 διερευνητικών συναντήσεων με εκπαιδευτικούς και 15μελές σε 1 σχολείο για σχεδιασμό παρέμβασης.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς σχολείου που προάγει την υγεία αποτελεί ευθύνη των ενηλίκων και δικαίωμα των μαθητών.

Υπεύθυνες του προγράμματος:

Μαρία Αναγνωστάκη, νομικός – εγκληματολόγος, Κέντρο Πρόληψης Ζωγράφου
Μαρία Χιόνη, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.

Παρουσίαση του 1ου χρόνου εφαρμογής του προγράμματος